miljo

Miljöansvar

Inom KUNGSFLYTT pågår ett kontinuerligt miljöarbete som omfattar all personal.
KUNGSFLYTT strävar efter att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Därför förnyar vi vår vagnpark kontinuerligt och våra bilar tillhör bästa miljöklass. Vi ser till att använd miljövänligt emballage till alla våra uppdrag, samt ser till att samlas våra sändningar i största tänkbara utbredning. Alla restprodukter som blir över efter transporterna sorteras upp och går till återvinning. Det är naturligt för KUNGSFLYTT att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Miljöpolicy

KUNGSFLYTT skall inom ramen för vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är naturligt för KUNGSFLYTT att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. För att kunna erbjuda marknaden ur miljösynpunkt godtagbara transporttjänster skall vi:

  • Ha gällande miljölagar som lägsta godtagbara krav inom verksamheten
  • Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt att förebygga föroreningar
  • Minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten om miljöfrågor hos våra anställda
  • Prioritera de leverantörer som bedriver ett systematiskt miljöförbättringsarbete
  • Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att minska användning av energi och material och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt

 

Kvalitetspolicy

Målet för KUNGSFLYTT:s kvalitetsarbete är nöjda kunder. Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet.

Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Rätt kvalitet innebär vidare att varor och tjänster uppfyller specificerad kvalitet till lägsta kostnad samt att varor och tjänster levereras i avtalad tid.

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete erfordrar identifiering av kunden och dennes behov och präglas av:

  • Ständigt pågående och systematisk förbättring av vårt arbetssätt
  • Hög grad av förutsägbarhet
  • Strävan att göra rätt från början
  • Ordning och reda